Sozko staat voor
Goed Onderwijs door
Goede Leerkrachten
,
dat leidt tot aardige,
waardige en vaardige
leerlingen.

SOZKO als werkgever

SOZKO staat voor goed onderwijs door goede leerkrachten dat leidt tot aardige, waardige en vaardige leerlingen. Ons motto is: “Mensen in de maak”. Dit geldt voor leerlingen maar zeker ook voor onze medewerkers.