Basisschool Joannes XXIII

De school waar ieder kind een ster is.
De Joannes XXIII maakt deel uit van de multiculturele samenleving. Daarom moeten kinderen elkaars culturele en/ of levensbeschouwelijke achtergrond leren kennen en respect hebben voor elkaar. Daarnaast groeien onze kinderen op in een snel veranderende maatschappij. Wij vinden het belangrijk om onze kinderen hierop de juiste bagage mee te geven. Kennis is hierbij belangrijk, maar vaardigheden ook. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een zelfbewuste manier in het leven staan. Kinderen moeten goed met elkaar om kunnen gaan. Tevens vinden wij het belangrijk dat zij een brede kennis en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor de samenleving. De Joannes XXIII geeft daarbij in zijn onderwijs, waar nodig samen met de betrokkenen in de wijk, ruimte aan de talentontwikkeling van de kinderen. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen.

“Het beste onderwijs voor onze kinderen”.

Dat is waar het team van basisschool Joannes XXIII voor staat, waarbij wij ervan uitgaan dat kinderen gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. Het ene kind zal harder moeten werken om de doelen te behalen dan een ander. En kinderen die verder zijn, moeten uitgedaagd worden, om verdieping of verbreding te bieden.
Wij gaan ervan uit dat kennis de bron is van alles. Kinderen moeten veel leren om zich een weg te kunnen banen door de wereld. Niet alleen het leren van rekenen, taal, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, etc., maar ook leren om een goed persoon te zijn en leren om op de juiste wijze met elkaar samen te werken en te leven. Ook dat is een vorm van kennisoverdracht.

Naast het klassikaal aanbieden van de leerstof vinden wij het ook belangrijk om lesmomenten te creëren waarbij kinderen meer “zelf onderzoekend” en samenwerkend tijdens projecten/thema’s/zaakvakken, o.i.d., in de klas of schoolbreed aan de gang gaan. De kinderen meer in de wereld brengen en de wereld in de school brengen, d.m.v. bijvoorbeeld excursies passend bij thema’s, sprekers uit te nodigen in de groep, etc.

Wij vinden dat ieder kind een ster is en moet kunnen stralen. Wij vinden daarom dat kinderen alle kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfverzekerde mensen met een breed kennispalet, die uitdagingen niet uit de weg gaan, nieuwsgierig zijn en zich willen blijven ontwikkelen, maar bovenal een goed mens zijn!

Als kinderen zo onze school verlaten zijn wij trots en tevreden!

De Joannes XXIII
De vreedzame school waar ieder kind een ster is! 

Meer informatie over de school vindt u hier.  

Ronald Koopman

Directeur Joannes XXIII

Onze andere scholen

Basisschool de Beiaard

Bekijk deze school >

Jenaplanschool Cleophas

Bekijk deze school >