De organisatie: Joannes XXIII

Een wereldschool in Overvecht, dat is de Joannes XXIII. Gevestigd in één van de meest diverse wijken van Utrecht, is de Joannes XXIII een school waar je van grote betekenis bent voor de leerlingen. De Joannes XXIII heeft daarbij een sterk track record: enkele jaren geleden scoorden de leerlingen in groep 8 de tweede hoogste eindscore van heel Utrecht. Dit uitzonderlijke resultaat hebben we (nog?) niet herhaald, maar de Joannes XXIII blijft een goede school waar we veel uit de kinderen halen.

Goede resultaten zijn daarbij één ding, maar er wordt minstens zo veel geïnvesteerd in de hele breedte van wat kinderen kunnen leren. De Joannes XXIII is een school met hoge ambities, waar veel ontwikkeld wordt. Belangrijke elementen zijn:

 • Het programma van ‘de Vreedzame School’ wordt al jaren toegepast en doorontwikkeld
 • De Joannes XXIII heeft zelf de WOW-academie ontwikkeld: naschoolse lessen over de wereld, om die wereld open te leggen voor iedere leerling
 • De Joannes XXIII is op weg om een HPS school te worden. Deze innovatie is in 2022 gestart en loopt.
 • De Joannes XXIII is sinds enige tijd een familieschool: dit betekent extra investeringen in het contact met de ouders.
 • Er is afgelopen jaar een ‘verbindingsgroep’ gestart: een kleine kleutergroep, specifiek voor kinderen die moeite hebben met de overstap op 4-jarige leeftijd naar het basisonderwijs. Kinderen krijgen extra ondersteuning en de klas is dubbelbemensd door een leerkracht en een pedagogisch medewerker.

De Joannes XXIII heeft op dit moment ongeveer 190 kinderen. Zij zijn heel tevreden over hun school Bij het laatste leerlingtevredenheidsonderzoek gaven zij hoge cijfers, gemiddeld een 8,2. We vinden het belangrijk dat kinderen weten waar zij aan toe zijn, en werken daarom met heldere regels. Kinderen herkennen dit: zij geven de school op dit punt een 8,9.

De Joannes XXIII zit in een prachtig nieuw schoolgebouw met veel faciliteiten, waardoor er van alles mogelijk is. Er werken ongeveer 25 collega’s op de school en er heerst een prettige sfeer. In het gebouw is ook een VVE gevestigd, waarmee we nog nauwer willen samenwerken.

De Joannes maakt onderdeel uit van SOZKO, een kleine (van origine katholieke) onderwijsstichting met 3 basisscholen in Utrecht Noord. Er zijn korte lijntjes, er is frequent contact tussen bestuurder en de drie directeuren en er wordt op een informele en prettige wijze samengewerkt. Iedere directeur heeft veel invloed op het beleid dat gezamenlijk wordt vastgesteld. Er is ondersteuning door een HRM adviseur, een financieel adviseur, een office manager en een administratief medewerker, en er is hulp bij huisvestingszaken.

Op de website staat het Koersplan van de stichting, waarin we voor de periode tot en met 2024 hebben opgeschreven welke doelen we met alle scholen binnen Sozko nastreven en welke resultaten we willen halen. https://wijzijnsozko.nl/koersplan-2021-2024

 

Voor deze fijne wereldschool in Utrecht zijn wij op zoek naar een

DIRECTEUR JOANNES XXIII

Het betreft een functie voor 0,8 – 0,9 fte, inschaling is D12

De functie: directeur Joannes XXIII

Onderwijs is altijd in beweging. De functie vraagt iemand die deze beweging omarmt, er zin in heeft om er iets van te maken, energiek aan de slag gaat en leiding geeft aan het hele team om samen prachtig onderwijs te gaan leveren.

In de omgeving van het onderwijs is veel gaande, en dat levert veel kansen en vraagstukken op. In de omgeving van de Joannes XXIII is dat nog meer dan elders. In de wijk Overvecht is veel te doen, er worden veel projecten gestart die relevant zijn voor onderwijs, zijn veel subsidies beschikbaar en zijn veel voorzieningen waar leerlingen en scholen gebruik van kunnen maken. De directeur moet zich hiertoe verhouden: kansen grijpen maar ook goede keuzes maken.

Het landelijke lerarentekort heeft natuurlijk ook gevolgen voor de Joannes XXIII. Binnen SOZKO streven we er naar om het lerarentekort niet meer als probleem maar als gegeven te zien, en dat kan alleen als we het onderwijs in onze scholen ánders organiseren. Dat is niet zo maar even geregeld en we staan nog aan het begin hiervan. De directeur van de Joannes XXIII zal zich hiervoor in gaan zetten. Dat wil zeggen samen met het team en met de andere scholen van Sozko creatief denken zoeken naar nieuwe mogelijkheden die voor iedereen meerwaarde hebben.

Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor je school. Je beslist zelf binnen de begroting voor je school waar middelen aan worden uitgegeven. De Joannes XXIII heeft met name dankzij onderwijsachterstandsgelden ruime middelen. SOZKO is een financieel gezonde organisatie waar de overhead beperkt is gehouden en daarmee relatief veel geld voor het onderwijsproces beschikbaar is.

 

Onze kandidaat

Wij zijn op zoek naar een kandidaat:

 • die ‘aan gaat’ bij de beschrijving van de functie en de organisatie zoals die hierboven staat.
 • met passie voor het onderwijs, voor de school, de leerlingen en de ouders.
 • die goed zorgt voor wat de school al heeft bereikt en ontwikkeld, die daar zelf een stempel op kan drukken, die kan aanscherpen en keuzes kan maken waar nodig, én zin heeft om zelf te creëren.
 • met oog voor hoe medewerkers erbij zitten, mensen aan de school kan binden en die het beste in het team boven kan halen;
 • doet wat hij of zij zegt, duidelijk is en neemt besluiten waar nodig; met aandacht voor alle betrokkenen en goede organisatie van het besluitvormingsproces
 • die goed in een team kan werken, een open karakter heeft, positief is ingesteld, empathisch is.
 • leidinggevende ervaring heeft op minimaal HBO werk- en denkniveau

We zijn heel blij met iemand die al veel ervaring heeft opgedaan in het onderwijs. Ook startende schoolleiders met onderwijservaring nodigen wij van harte uit te solliciteren. Daarnaast zijn wij net zo geïnteresseerd in zij-instromers die zich grondig hebben verdiept in het onderwijs en in het vak van schooldirecteur, en vanuit andere sectoren interessante ervaring meebrengen.

De huidige directeur vertrekt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om optimale overdracht en inwerken (binnen het onderwijs, de Joannes XXIII, SOZKO en het Utrechtse) mogelijk te maken kan de huidige directeur, indien nodig, tot maximaal een jaar na aanstelling van de nieuwe directeur aanblijven om samen op te lopen in deze functie. De duur van deze samenwerking wordt in overleg vastgesteld.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,8-0,9 fte in schaal D12. Salariëring en rechtspositie zijn conform de lopende CAO-PO. 

Aanvullende informatie
 • De eerste ronde voorselectiegesprekken staan gepland in de laatste week van september.
 • De gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) is gepland in de tweede week van oktober.
 • We zouden het op prijs stellen dat een kandidaat die beide gespreksrondes met een wederzijdse positieve conclusie heeft doorlopen, vervolgens een dag meeloopt op de Joannes XXIII. Dat maakt dat wij de kandidaat beter kunnen leren kennen en de kandidaat een goed beeld heeft van de school voordat er wederzijds een definitief besluit wordt genomen.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ronald Koopman, huidige directeur Joannes XXIII tel 06 30897669 of ronald.koopman@joan23-sozko.nl en/of Marion Wiendels, bestuurder Sozko, tel 06 33708128 of marion.wiendels@sozko.nl

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via bestuur@sozko.nl .