Gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Sozko is nauw betrokken bij de totstandkoming van het beleid van de stichting. In de GMR van Sozko zijn alle scholen met tenminste één personeelslid en één ouder vertegenwoordigd. De notulen van de vorige GMR-vergaderingen en het jaarverslag zijn verkrijgbaar via Maurits.beke@gmail.com of via de medezeggenschapsraad van de school.

De voorzitter van de GMR is Maurits Beke.

Contact
U kunt contact opnemen met de GMR via Maurits.beke@gmail.com.