Iets nieuws! Een uitdaging!

 

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in het onderwijs? Wil je je richten op iets wat heel leuk is om te doen? Lees dan verder:

In de visie van basisschool Joannes XXIII staat: “wij willen de kinderen naar de wereld brengen en de wereld naar de kinderen”. En dat is precies waar deze baan om gaat! Wij willen onze kinderen meer kennis aanbieden en dat betekent dat wij na schooltijd wereld-oriënterende lessen aan de kinderen van de groepen 6 t/m 8 willen geven. Hierbij is de gedachte dat het aanbod onder schooltijd moet volgens de kerndoelen, maar het aanbod na schooltijd mag, dus niet direct verbonden is aan de kerndoelen.

Wij willen de wereld van onze kinderen groter maken dan nu het geval is. Dat betekent dat wij bezig zijn met het opzetten van thema’s waarbinnen aandacht is voor het uitbreiden van de woordenschat, leesbevordering, actief bezig zijn, presenteren, etc.

En deze lessen worden dan gegeven door jou!

 

Jij bent de enthousiaste leerkracht die het leuk vindt om kinderen kennis van de wereld bij te brengen!

 

Dat gebeurt dan na schooltijd, één of twee keer in de week, waarbij kinderen van de groepen 5 en 6 samen een groep vormen en kinderen van de groepen 7 en 8 ook samen een groep vormen.

Alle kinderen? Nee! Deze kinderen moeten voldoen aan in ieder geval twee criteria:

  1. Ze moeten heel gemotiveerd zijn
  2. Ze mogen geen gedragsproblemen hebben.

Hoe lang gaan deze lessen dan duren? De school gaat om 14.30 uur uit. Kinderen drinken een kopje thee, spelen even samen en dan gaan de lessen wereldoriëntatie om 14.45 uur beginnen. De verwachting is dat deze lessen, met alle variatie die daarin zit, zo’n 2 a 2 ½ uur gaan duren. Dat betekent dat het een aanstelling wordt van 2 ½ uur lesgeven en eenzelfde tijdsinvestering voor het voorbereiden van de lessen. Het is dan een aanstelling voor in eerste instantie 12 uur, wat later uitgebreid kan worden. In die 12 uur zit dan ook de scholing die je erbij krijgt om alles goed op te zetten..

 

Iets nieuws! Een uitdaging! Lekker bezig zijn met de wereld naar de kinderen brengen en de kinderen naar de wereld!

En je krijgt ook een toelage bovenop je salaris in dit en volgend schooljaar! Pak die kans!

 

Heb je interesse in deze leuke, uitdagende en interessante baan? Schrijf dan een motivatiebrief en je cv en stuur deze naar ronald.koopman@joan23-sozko.nl 

Op zoek naar informatie van de school? Kijk op www.joan23.nl en/of www.scholenopdekaart.nl !