Jenaplanschool Cleophas

De Cleophas biedt al meer dan vijftig jaar onderwijs en zorg op maat in Utrecht. We zijn één van de drie Jenaplanscholen in de stad.. Jenaplanonderwijs draait om zelfstandigheid en benadrukt hoe mooi het is dat iedereen uniek en onvervangbaar is. Kinderen worden gestimuleerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen, maar elkaar ook te helpen waar mogelijk. Bovendien leren ze van elkaars achtergrond, vaardigheden en kennis. Uiteraard worden ze hierbij gesteund en gemonitord door hun docent. 

We vinden dat elk mens het recht heeft een eigen identiteit te ontwikkelen. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, geaardheid, sociaal milieu, religie of levensbeschouwing geen verschil uitmaken. Op de Cleophas is ruimte voor iedereen. reativiteit, respect, warmte en openheid vinden we heel belangrijk. Daarom werken we nauw samen met de wijk en met scholen in de buurt om een veilige speel- werk- en leeromgeving te creëren. Dat doen we voor kinderen, maar ook voor ouders en docenten.

Er zijn een aantal verschillen tussen ‘gewone’ scholen en Jenaplanscholen. Bijvoorbeeld dat kinderen verdeeld zijn over stamgroepen. De onderbouw stamgroep bestaat uit groep 1 en 2, de middenbouw stamgroep uit groep 3, 4 en 5 en de bovenbouw stamgroep uit groep 6, 7 en 8. Kinderen van verschillende leeftijden krijgen hun eigen lesstof, maar zitten samen in de klas. De kleintjes leren hierdoor om bij hun oudere klasgenoten aan te kloppen voor hulp en advies. Andersom leren de grotere kinderen om zorg te dragen en zich verantwoordelijk op te stellen. 

Het draait allemaal om
samen spelen,
samen werken en
samen zijn.

Meer informatie over de school vindt u hier.

Onze andere scholen

Basisschool Joannes XXlll

Bekijk deze school >

Basisschool de Beiaard

Bekijk deze school >