Heeft u een klacht?

Het is de bedoeling dat klachten in eerste instantie tussen de betrokkenen, op schoolniveau, worden opgelost. Direct contact met de persoon waarover u een klacht heeft biedt de meeste kans dat een situatie wordt verbeterd, vervelende gebeurtenissen in de toekomst niet meer voorkomen of misverstanden worden opgelost. De meeste klachten worden op die manier naar tevredenheid afgehandeld. Als u er op school met de leerkracht/docent en met de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur.

Download hier onze klachtenregeling als pdf bestand.

Vertrouwenspersoon

Sozko heeft een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een onafhankelijke deskundige van buiten de organisatie. Indien u het moeilijk vindt om zelf uw klacht in te dienen, kan de externe vertrouwenspersoon kan u adviseren en helpen. De externe vertrouwenspersoon van Sozko is:

Dhr R. Kemper
mailadres: rapkemper@hotmail.com
telefoon: 06-41910572