Raad van Toezicht

De bestuurder van Sozko legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht (RvT).

De Raad van Toezicht van Sozko bestaat uit vijf personen, met verschillende achtergronden en deskundigheden, en die kennis hebben van verschillende aspecten van het onderwijs van Sozko. stad. Ze zijn ervaren en betrokken.

 

Toezichthoudende taken en werkwijze

  • De RvT houdt op actieve wijze het interne toezicht op de organisatie. Zij volgt daarbij de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.
  • De RvT vervult tevens de werkgeversrol voor de bestuurder en is adviseur en sparringpartner van de bestuurder.
  • De taken van de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten van Sozko en in het hierop gebaseerde reglement van de RvT.
  • Informatiebronnen die de RvT hanteert, zijn: rapportages van de bestuurder, inspectierapporten,  media, eigen waarnemingen, schoolbezoeken, het accountantsverslag en het overleg met de accountant, gesprekken met de GMR en gesprekken met stakeholders.
  • De RvT werkt met drie commissies: een renumeratiecommissie, een kwaliteitscommissie en een auditcommissie. Alle drie commissies functioneren als adviescommissie voor de RvT. De leden van de RvT komen tot een eigen oordeel, na de adviezen en bevindingen van de commissies.

 

Verslag

Jaarlijks doet de Raad van Toezicht verslag van haar bevindingen bij Sozko. Dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op de website van Sozko. 

 

Leden van de Raad van Toezicht van Sozko zijn

Anita Aalpoel
voorzitter en kwaliteitscommissie

remuneratiecommissie

Simone Doorson
vicevoorzitter en kwaliteitscommissie

Erik Boswinkel
auditcommissie

Robert Enters
auditcommissie en remuneratiecommissie