De Stichting 

Koersplan 2020-2023

Hier vindt u ons Koersplan waarin wij beschrijven hoe onze stichting erbij staat en welke maatschappelijke ontwikkelingen we zien; en wat we daar allemaal mee gaan doen en wat we willen bereiken. We geven daarmee in grote lijnen richting aan onze scholen. Iedere school vertaalt deze grote lijnen naar hun eigen situatie. Zij leggen het vast in hun schoolplan en jaarplannen, en geven daarmee aan hoe zij zich verder willen ontwikkelen. U kunt de school- en jaarplannen lezen op de websites van onze scholen.