Werken bij 

Een mensgerichte sfeer, diversiteit en goede begeleiding van nieuwe medewerkers: dat kenmerkt Sozko.

 

Sozko is een kleine stichting met een mensgerichte sfeer, waar de lijntjes kort zijn. Iedere individuele medewerker wordt gezien, en iedereen kan zijn stem laten horen en invloed hebben, zowel op de school als binnen de hele stichting.

Sozko bestaat uit drie scholen met sterk verschillende leerlingpopulaties en een eigen cultuur en identiteit. Dat betekent dat er verschillende mogelijkheden zijn voor personeel om nieuwe dingen uit te proberen of eens met een andere groep leerlingen of in een ander team te werken. We willen steeds meer met elkaar gaan samenwerken en elkaars kennis en ervaring benutten. Hiervoor staat concrete doelen in het huidige Koersplan van Sozko. Daarnaast is er een jaarlijkse SOZKO dag waar iedereen aan deelneemt.

Onderdeel van onze missie is dat wij staan voor ‘goede leerkrachten’. Dat is geen loze kreet. Wij hebben een structuur opgezet die maakt dat nieuwe medewerkers goed worden ingewerkt. Zij kunnen gebruik maken van een coach om te reflecteren op hun plek en werk in de nieuwe omgeving. We hebben opleidingscöordinatoren die zowel stagiaires als startende leerkrachten ondersteunen, we hebben bovenschools mentoren in dienst die in de klas voor en mee kunnen doen, en ook bovenschools coaches die helpen reflecteren op hoe het gaat. Er werkt een behoorlijk aantal zij-instromers binnen Sozko en deze zijn heel tevreden over hoe zij worden begeleid.

 

PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN