SOZKO als werkgever

SOZKO staat voor goed onderwijs door goede leerkrachten dat leidt tot aardige, waardige en vaardige leerlingen.
Ons motto is: “Mensen in de maak”. Dit geldt voor leerlingen maar zeker ook voor onze medewerkers.

Openstaande vacatures

Leerkracht groep 1-2
De Beiaard 1 fte

Leerkracht groep 4
De Beiaard 0,5 fte

Leerkracht middenbouw
Jenaplanschool Cleophas
0,8 tot 1,0 fte

 

Leerkracht Verbindingsgroep Taal,
Joannes XXIII 1 fte

Leerkracht Groep 6 
Joannes XXIII 0,4 fte

Leerkracht groep 7
Joannes XXIII 1 fte

Leerkracht groep 1-2
Joannes XXIII parttime

Ons motto is: “Mensen in de maak”. Dit geldt voor leerlingen maar zeker ook voor onze medewerkers.
Dit betekent dat onze medewerkers uitgedaagd worden zich steeds verder te ontwikkelen. Ons opleidingsbeleid is ambitieus en we gaan hier meer op investeren. We hebben in ons koersplan voor de komende jaren veel ambities op de ontwikkeling van leerkrachten, op gezamenlijk leren en gezamenlijk het onderwijs een stapje verder brengen. De strategische koers van SOZKO is gezamenlijk ontwikkeld en alle scholen hebben zich hieraan verbonden. We willen de koers met elkaar ook daadwerkelijk vorm te geven en willen de resultaten terug zien in het onderwijs aan de kinderen. De stichting stimuleert, motiveert en faciliteert de ambities van de scholen.

De 3 scholen binnen SOZKO hebben allemaal hun eigen cultuur en identiteit. Dat betekent dat er verschillende mogelijkheden zijn voor personeel om nieuwe dingen uit te proberen of eens met een andere groep leerlingen of in een ander team te werken. We willen ervoor zorgen dat er mogelijkheden zijn om van elkaar te leren en dus samen te komen in verschillende netwerkgroepen. Daarnaast is er een jaarlijkse SOZKO dag waar iedereen aan deelneemt.

Sozko is een kleine stichting met een mensgerichte sfeer, waar de lijntjes kort zijn. Iedere individuele medewerker wordt gezien, en iedereen kan zijn stem laten horen en invloed hebben. Dat maakt het werken voor SOZKO niet alleen uitdagend, gevarieerd en leerzaam maar ook sociaal.